Vlivná známost křížovka


Láska a matematika Srdce skryté skutečnosti Edward Frenkel Láska a matematika je mezinárodní bestseller, ve kterém se rusko-americký matematik Edward Frenkel zpovídá ze své nezřízené lásky k Od nepostradatelnosti ke stagnaci? Železniční odvětví v Československu v Permanentní invence Hana Stehlíková Babyrádová Kniha Permanentní invence je souborem esejisticky formulovaných úvah o podstatě spontánní výtvarné tvorby vyvěrající z nitra autora. Tím může Pokud se Řekl bych, že to bude nějaký slang, rozhodně ne široká vrstva jazyka.

Oblíbené citáty

V ČNK 1 výskyt a to jako překlep slova přednost. Vzhledem k tomu, že neprošel pokus o rychlé smazání, dávám heslo k ověření. Žádný spolehlivý doklad existence slovesa odkadit si jsem nebyl schopen dohledat. JÚĽŠ uvádí pouze variantu machiavelizmus ; v případě neověření tedy před smazáním přesunout. Žádost o ověření je řízena skrze Wikislovník:PZH. Viz výše: české heslo obsahuje tvary: dakit, daki, dakigu Jedna z těchto stránek bude chybně Označeno jako "hádanka", kategorizováno jako "hádanka" a "rčení".

I fráze by však měla být nositelkou nějakého významu což je asi to, co je zde poněkud nešťastně formulováno jako požadavek "idiomatičnosti" , ne jen pouhá slovní hříčka pro svou estetickou či zábavnou hodnotu. Je to tento případ? Je to idiomatické? Je to terminus technicus? Byly by zdroje? Žádost o ověření celého hesla přidal Danny. V principu tedy heslo není třeba dále dokládat. Pro příad, že by se na heslo nejrabiátštější osvobození od povinnosti dokládat jednotlivé tvary z nějakého důvodu nemělo vztahovat, je doloženo příkladem z kvalitní práce kvalifikovaného a erudovanjého odborníka vydané věrohodným nakladatelstvím.

Uvedený příklad by měl být dostatečný jak pro rozptýlení případných pochybností o tom, zda a jak lze tvořit superlativní tvary adjektiva rabiátský , tak i pro případné doložení splnění podmínek pro zařazení hesla podle b. Lenka "chybí důkaz, že to spadá pod češtinu". A já vlastně si říkám, jestli tyhlety přepisy z cizích zazyků jsou vlastně češtinou, jestli to není nějaký technický jazyk.

Stejně na tom může být výše uvedené slovo muda. Lenka64 uvádí "chybí důkaz, že to spadá pod češtinu". Lenka 64 uvádí: chybí důkaz, že to spadá pod češtinu. Lenka64 uvádí chybí důkaz, že to spadá pod češtinu. Zadal Danny B. Když to zběžně zadám do Googlu, tak něco vypadne.

  • Doporučujeme?
  • Tři muži na zabití.
  • vlivná známost křížovka?
  • vlivná známost křížovka?
  • Aktuality Zajímavosti Kultura Křížovka o cenu Sport, výsledky.
  • vlivná známost křížovka?

Je pro nás glosbe. Postrádám důvěryhodné zdroje dokládající používání v souladu s Wikislovník:PZH. Zkratka se v českém prostředí užívá to nezpochybňuji , nicméně to tím z latiny ještě nedělá češtinu. Domnívám se, že to je latina. Přiznám se, že u tohoto konkrétního případu si nejsem jistý. Ale obecně k tomu, zda zkracovaná slova i ve zkrácené podobě nadále náleží k původnímu jazyku, mě napadá jako příklad slovo versus , které ač původu cizího, zřejmě považujeme už za české aspoň Wikislovník ho tak uvádí a IJP ho zná. Ale to je poměrně lhostejné, důležitější je, že v češtině používáme zkratku vs.

Právě rozlišování toho, jakým způsobem se který jazyk se zkracováním vypořádá, by mohlo určovat i příslušnost k jazyku, ačkoli jsou zkracována slova původem z jazyka jiného. Jinak souhlasím, že iniciálové zkratky jsou zase něco trochu jiného. Může to být čeština, když jsem tu zkratku v životě nepotkal? Auvajs : Můžu ještě nějak pomoct s vysvětlením nebo doložením, z jakého důvodu lze považovat heslo v rámci WP:PZH za doložené?

Chybí ti ještě něco k sejmutí urgentní šablony z hesla? Vedeno co české adjektivum ve významu "nepřátelský k lidem". Umí někdo doložit? Auvajs : Danny B. Pokusil jsem se heslo upravit do podoby bližší k [mně nedostatečně přesně známým] Dannyho B. Po jeho zásahu ze dne Prosím tedy Danny B. Dávám k ověření.

Křížovky pro malé i velké - BOX - phamiliri

Hledání "Hadr kárá onuci. Co jiného mám hledat? Mezitím někdo přesunul na Hadr káře onuci. Napadnout to lze tím že doklady neobsahují vždy tentýž tvar, v témže slovosledu. K ověření dal Uživatel:Danny B.

V hesle je Osolsobě , nicméně s "je" před "kráva". Při hledání bez "je" nacházím:. Pak pro ty kdo chtějí dokládat příručkami a pod. Fráze je dále v Kottovi [48]. Čili to vypadá doloženo k splnění WS:DOK , "užití v trvale zaznamenávaných médiích, které dobře zprostředkuje význam, a to nejméně ve třech nezávislých ukázkách rozložených do období delšího než jeden rok"; nanejvýš by někdo mohl zpochybňovat doložení významu. Složené slovo, zdá se být správně utvořené, nicméně podle zásad pravopisu by se složená slova o více než 4 slabikách měla psát se spojovníkem, tedy שפּראַכ־װיסנשאַפֿטלער.

Ve slovníku Weinreich nenalzeno, což ale nemusí znamenat, že slovo neexistuje; Weinreich výslovně zmiňuje, že ze složených slov uvádí zpravidla jen ta, jejichž význam není zjevný. Google nalezl pouze 1 výskyt pro שפּראַכװיסנשאַפֿטלער a žádný pro שפּראַכ־װיסנשאַפֿטלער, což je obojí dost málo zřetelně častěji užívané je slovo שפּראַכפֿאָרשער. Google search mi nic vhodného nenachází. Jinak, já bych si dovolil dát ještě na ověření ty překlady.

After: Přiznání (2020) CZ HD teaser trailer

Vzhledem k tomu, že se zdá, že je to zastaralé, je zarážející, kolik překladů to má. Aby to nebyl vlastní výzkum!

Navigační menu

Podobné heslo je Hadr káře onuci. Přesný tvar, modernizovaný, sice doložený není, ale tvary podobné doložené jsou: jsou doloženy tvary s částí "Hrnec kotel kárá" a aspoň jeden tvar s "černí". Sice je otázka jak to číst, tj. Šablonu vložil Danny B. Snad se vyjádří zde? Založil Zdenekk2 v Zkuste třeba tohle. Ověřeno zdrojem offline.

  • Rozšířená shoda?
  • Nalezené podoby?
  • vlivná známost křížovka?
  • vlivná známost křížovka?

Prosím o dodání zdrojů, v žádných slovnících zkratky nenalézám. Vloženo co autista, ale možná lze doložit i jako automobil. K ověření dal Milda. Obojí údajně uvedeno ve Slovníku nespisovné češtiny nemám k dispozici. Smazat, založení tohoto hesla byl spíše trolling. Sintakso diskuse Mám za zřejmé, že velké složené číslovky jejichž slovní části jsou oddělené mezerami do slovníku tak či tak nepatří. Prosím redaktory aby se vyjádřili zda chtějí heslo smazat, pomocí klíčových slov "smazat", "ponechat" a podobně.

Smazat, provokace a trolling. Ani hledáním na Googlu, ani v literatuře věnované číslům jsem nenašel nějaký konkrétní význam tohoto čísla.

To ovšem samozřejmě nijak neimplikuje, že jej nemá. Mohl by tedy, prosím, vkladatel upřesnit, jaký?